DAP Boskema

Moorsel : 053-21.42.25
Aalst : 053-77.94.37

Cat Friendly Clinic

Onze praktijk heeft een Cat Friendly Clinic label. Wat betekent dit?

We weten dat een dierenartsenbezoek steeds stresserend is voor uw huisdier, katten in het bijzonder. Een katvriendelijke praktijk is afgestemd op de noden van uw kat en probeert een bezoek aan de dierenarts zo aangenaam mogelijk te maken.

Een Cat Friendly label krijg je pas als je aan verschillende voorwaarden voldoet.

Niet elke praktijk draagt deze stempel. Het is een internationaal erkende onderscheiding die je krijgt wanneer je aan verschillende criteria voldoet.

Het begint bij een goede kennis over het gedrag van katten, ze rustig te benaderen en het reduceren van stress. Maar het gaat verder dan dat. Het label houdt ook rekening met het aanwezige materiaal om diagnostische onderzoeken uit te voeren, infrastructuur en kennis op een overkoepelend niveau.

Enkele voorbeelden:

  • Honden en katten worden zo veel mogelijk gescheiden en stress wordt zo veel mogelijk gereduceerd
  • Er moet geschikt chirurgisch materiaal beschikbaar zijn en passende anesthesieapparatuur om katten onder narcose te brengen en te monitoren
  • De praktijk moet voldoende diagnostiek zelf kunnen uitvoeren

Een katvriendelijke kliniek kan een certificaat aanvragen bij International Society of Feline Medicine (ISFM). Als het certificaat is toegekend, weet u dat deze kliniek voldoet aan vastgestelde eisen door ISFM.

Meer informatie hierover kan u terugvinden op catfriendlyclinic.org